Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Extra sterke verlichting?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ik heb helaas een leguaan die het leuk vind om aan de beschermingskap (vierkant vastgeschroefd aan het plafond) van de UV lampen te hangen, beestje vind het heerlijk maar wel als gevolg dat de lamp gemiddeld twee maanden meegaat en daarna knalt.

Ik heb al een Solar Raptor of 10 versleten de afgelopen twee jaar en begin dit wel een beetje irritant te vinden.

Wil niet het hele hok gaan verbouwen, heeft er iemand ervaring met extra sterke lampen?
Ik zou het probleem zoeken in de ophanging van de lamp. Waarschijnlijk trilt en rammelt deze mee met de sloopwoede van je leguaan.