Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: onderzoek studenten (reptielen, amfibieën en geleedpotigen)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Wij (6 studenten van de OU) zoeken voor een onderzoek in het kader van het afronden van de Bacheloropleiding Psychologie aan de Open Universiteit Nederland mensen met (mn reptielen, amfibieën en geleedpotigen) huisdieren.

Dit onderzoek richt zich op de (psychische) effecten van gezelschapsdieren in het dagelijks leven.

Het onderzoek is volledig anoniem, wij kunnen niet zien wie de vragenlijsten ingevuld heeft
Bij voorbaat heel hartelijk dank.

http://onlinesurvey.ou.nl/index.php/766432/lang-nl
Het effect van gezelschapsdieren in het dagelijks leven
onlinesurvey.ou.nl
done Smile
ingevuld , wie volgt :duim:
Ik heb hem ook ingevuld, zie alleen de link/nut niet; deze enquête is meer universeel toepasbaar had over elke andere hobby of onderwerp kunnen gaan. Het gaat meer over wat jouw psychologische gemoedstoestand is dan over je dieren.
(29-04-2014, 03:01 AM)DutchSnake Wrote: [ -> ]Ik heb hem ook ingevuld, zie alleen de link/nut niet; deze enquête is meer universeel toepasbaar had over elke andere hobby of onderwerp kunnen gaan. Het gaat meer over wat jouw psychologische gemoedstoestand is dan over je dieren.
Ik had ook verwacht dat het meer over de dieren zou gaan, jammerConfused
Ik heb hem ook ingevuld. Ze onderzoeken volgens mij of mensen met dieren van die afgezonderde einzelgängers zijn!:haha:
Check, ik werd er wel een klein beetje depri van Tongue
Al begrijp ik de vragen wel over hoe mensen in relatie kunnen staan met hun dier (in dat geval vaak een hond of kat, ik kom het elke dag tegen op het werk, voor sommige mensen is hun hond echt hun kind)
Vond het niet echt relevante vragen voor als je reptielen heb......heb dit ook in opmerkingen gezet van bv dat zie je je dieren als knuffelbaar...nee dat zie ik met geen enkel reptiel maar doe het soms wel door hun te aaien enz maar anders dan dat je met een hond zou doen
ik sluit dit topic omdat het onderzoek afgelopen is Idea