Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Enquete Positieflijsten
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
25 maart sluit enquete Positieflijsten

Aanstaande 25 maart sluiten we onze enquete Positieflijsten Reptielen. We zijn al druk bezig met de inventarisatie van resultaten en zullen deze aanbieden aan het ministerie van staatssecretaris Dijksma. Wil je dus nog dat jouw mening meegaat in de beoordeling, vul dan nog snel de enquete op onze website in!
Alleen door samen onze krachten te bundelen kunnen we onze hobby voor de toekomst behouden.

Team Herpetofauna

Enquete: http://www.stichtingherpetofauna.com/enq...eflijsten/
Had hem een aantal weken geleden ingevuld. Goede vragen, waar je je mening en idee├źn over kunt geven.
Beste exotische dieren/reptielenliefhebbers,

Op vrijdag 4 april heeft een delegatie van het ministerie van Economische Zaken en de Wageningen University en Research (WUR) een bezoek gebracht aan Stichting Herpetofauna als eerste van een serie gesprekken die zij gaan voeren met betrekking tot de Positieflijsten Reptielen. De delegatie bestond uit Paul Bours, Hans van Dongen (beiden van Ministerie van Economische Zaken op gebied van Dierenwelzijn), Erik de Vries (jurist van ministerie EZ) en Martien Bokma en Hans Hopster (beiden van WUR).
In een open en positief gesprek heeft Stichting Herpetofauna hierbij uiteen gezet hoe zij tegenover een mogelijke Positieflijst van reptielen staat. Daarbij is ook de petitie 'Een visie op de toekomst van de terrariumhobby in relatie tot de ontwikkeling positieflijsten' uitgereikt aan deze delegatie.

Zowel EZ en WUR hebben aangegeven de betrokkenheid van stakeholders zeer op prijs te stellen en hebben ook toegezegd dat zij het komende jaar met meerdere stakeholders binnen de terrariumhobby in gesprek zullen gaan als inventarisatie hoe een Positieflijst wordt ontvangen bij de betrokkenen.

Stichting Herpetofauna is positief over het gesprek en deze ontwikkeling en beide partijen hebben onderling afgesproken in contact te blijven en geloven in een samenwerking om de terrariumhobby op een positieve manier te laten voortbestaan. We kunnen in ieder geval melden dat de insteek van EZ / WUR is dat een mogelijke 'Positieflijst reptielen' ook een uitgebreide lijst gaat worden!

Onze petitie is te lezen en te downloaden op onze website. Zie link: http://www.stichtingherpetofauna.com/een...riumhobby/

Wij willen iedereen nogmaals hartelijk bedanken die een enquete heeft ingevuld en op die manier heeft bijgedragen aan onze petitie!

Team Herpetofauna
Ga er vanavond even goed voor zitten om te lezen, ben nu op het werk.