Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Fonds verstrekt ten behoeve van bouw headstart kooien Monuriki Island Crested Iguana
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Fonds verstrekt ten behoeve van bouw headstart kooien Monuriki Island Crested Iguana (Brachylophus vitiensis) kweek en headstartproject

Door Evert Henningheim

De Fiji leguaan (Brachylophus vitiensis) is een ernstig in haar voortbestaan bedreigde endemisch tot de Fiji eilandengroep behorende leguanensoort. De IUCN verklaart dat de Fiji leguanenpopulaties met uitzondering van Yadua Taba eiland en Macuata eiland nauwelijks nog worden waargenomen. Als er niet snel actie wordt ondernomen dan zullen in de komende jaren op die eilanden de Fiji leguanen functioneel uitsterven. Ter verduidelijking, een soort kan functioneel uitgestorven raken wanneer er maar een klein aantal individuen overleeft dat niet de mogelijkheid heeft om zich voort te planten door bijvoorbeeld een slechte gezondheid, hoge leeftijd, de afwezigheid van een van de geslachten (bij soorten die zich seksueel
voortplanten), en andere van invloed zijnde oorzaken. De soort speelt geen belangrijke ecologische rol meer.

[Image: 20140308081850-a2a9cf3a-me.jpg]
Monuriki eiland - Fiji - Foto Peter Harlow

Het eiland Monuriki is geen uitzondering op deze alarmerende trend en de leguanen populatie aldaar heeft dramatische verliezen geleden. Wilde katten, ratten en geiten waren de belangrijkste boosdoeners en zijn op een handvol geiten na inmiddels uitgeroeid in een poging de Fiji leguaan aldaar te beschermen.

Twintig Fiji leguanen werden op Monuriki gevangen en dat zijn vermoedelijk tevens de laatste dieren van het eiland. Deze leguanen zijn vervolgens ondergebracht in een head start facility van Kula Eco Park http://www.fijiwild.com/ te Fiji. De gevangen Fiji leguanen worden voor reproductie doeleinden gebruikt teneinde aan een herintroductieprogramma gestalte te kunnen geven. Inmiddels heeft deze kweekgroep in 2013 gezorgd voor 21 nakomelingen en lagen er nog 12 eieren in de incubator.

[Image: 20140308081852-32746cb4-me.jpg]
Populatieaantallen

Kula Eco Park heeft zeer beperkte financiële middelen ter ondersteuning van dit belangrijke programma en verkrijgt geen steun door middel van overheidsgelden. Om de dieren goed onder te kunnen brengen lag de hoogste prioriteit in het realiseren van adequate behuizing voor de groeiende groep nakweekdieren. Deze dienen ruim van opzet te zijn om de dieren daar tot 2015 in te kunnen laten opgroeien. In dat jaar zullen namelijk naar verwachting de headstart dieren weer op Monuriki worden uitgezet. Daarnaast zijn ook meer kleine onderkomens nodig voor de groeiende groep juveniele leguanen.

Donateur Roland Lingen heeft via zijn werkgever DSM http://www.dsm.com/corporate/home.html kunnen bewerkstelligen dat DSM 1250 Euro beschikbaar heeft gesteld voor het realiseren van onderkomens voor de nakweekdieren. Onze dank gaat dan ook uit naar Roland voor zijn inspannig en DSM voor het beschikbaar gestelde fonds.

Klik hier voor een link naar Kula Eco Park - projecten

Klik hier voor een link naar Kula Eco Park - crested iguana

[Image: 20140308081854-837e4741-me.jpg]
Volwassen Monuriki Fiji leguaan - foto Kim Lovich

[Image: 20140308081853-9d09e124-me.jpg]
Volwassen Monoriki Brachylophus vitiensis - foto Kim Lovich

[Image: 20140308081851-cf7da409-me.jpg]
Monuriki juveniele leguanen kooi - foto Kim Lovich

[Image: 20140308081850-2c4e8660-me.jpg]
Monuriki Brachylophus vitiensis eieren - foto Kim Lovich

[Image: 20140308081848-c50f2620-me.jpg]
Monoriki Fiji juveniele leguaan - foto Kim Lovich

[Image: 20140308081847-de55494a-me.jpg]
Monoriki eggs - foto Kim Lovich

[Image: 20140308081846-a0ee515e-me.jpg]
Monoriki Brachylophus vitiensis eieren legdata - foto Kim Lovich

[Image: 20140308081845-f98773c9-me.jpg]
Kooien voor de volwassen Monuriki leguanen - foto Kim Lovich

[Image: 20140308081843-d43f4a52-me.jpg]
Juveniele Monuriki Brachylophus vitiensis - foto Kim Lovich

[Image: 20140308081843-6df2ad37-me.jpg]
Fiji National Trust Ranger met één van de volwassen gevangen fokleguanen - foto Peter Harlow

[Image: 20140308081842-e96eae59-me.jpg]
De directeur Ramesh Chand van Kula Eco Park te Fiji bij de kooien voor de juveniele Monuriki Fiji leguanen - Foto Kim Lovich
Toch mooi dat we dan als niet zo'n grote stichting vanuit een niet zo groot landje ergens ver weg op deze aardbol een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van dieren. Top zo'n donatie!

Overigens, wat een supermooie Fiji-soort zeg.