Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Misschien toch maar geen tas van krokodillenleer kopen...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Haha grappig filmpje Evert.
Inderdaad een leuk filmpje ik had hem al gezien op Facebook..!!