Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Geboorte van een Heloderma horridum charlesbogerti
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Niet een beste foto. Telefoonlens beslaat iedere keer. Hier de geboorte van een Heloderma horridum charlesbogerti/ Een ander is al uit het ei. Van deze soort leven er nog maar minder dan 200 dieren in het wild.

[Image: photo_zps926dedd9.jpg]
Top! Waar zijn deze dieren geboren?
mooi bericht
Gaaf om te zien..super..!!
Als ik het goed heb, zijn deze toch familie van het gilamonster? Zijn deze dan ook van nature 'giftig'?

Had inderdaad ook wel willen weten waar ze deze dieren kweken.

greetz
Korsthagedissen zijn inderdaad ook giftig Smile
Deze dieren worden in het broed en onderzoekstation in situ gekweekt evenals de in dat gebied voorkomende Ctenosaura palearis. Ze zijn giftig en de pijn die een beet oplevert is extreem. Neem de ernstigste pijn die je door een reptiel kan verkrijgen en Vermenigvuldig dit met 10. Over de beet en de werking daarvan zal ik binnenkort wat meer posten evenals het leefgebied van deze twee hagedissen.
Heloderma zijn zo cool Smile Smile
wat een prachtig dierUndecided
Zoals beloofd hier een weergave van een Heloderma horridum charlesbogerti beet. Een Heloderma heeft zeer krachtige kaken. Een beet van de Heloderma met een totale lengte van 470 mm.in de handpalm werd voor ongeveer 15 seconden aangehouden. In die tijd drukte het dier door zijdelingse kaakbewegingen de tanden en daarmee het gif dieper in de wond. Op het moment dat de hagedis zich wat ontspande konden de kaken met kracht worden geopend en de hand er worden uitgetrokken. De beet leverde gelijk pijn, duizeligheid en hevig transpireren op. Ongeveer 1 minuut na de beet begon in de gebeten linkerhand een brandend gevoel zich te ontwikkelen en konden de vingers moeizaam bewogen worden. 3 minuten later werd het eveneneens moeizaam om de vingers in de rechterhand te bewegen. De linkerhand raakte vervolgens verlamd en zwol op. De pijn strekte zich uit van de vingertoppen tot aan de schouder.Daarnaast zwol het linkermiddendeel van de tong op wat spreken moeizaam maakte en het ademhalen bemoeilijkte. Na 15 minuten begon het overgeven en was het grootste deel van de arm met de gebeten hand opgezwollen,. Na ongeveer 3 uur was de pijn te beschrijven als een extreem intense pijn welke ruim 12 uur aanhield. Dit ondanks dat naast de behandeling ook aan pijnbestrijding (morfine) werd gedaan. Daarnaast werd diverse andere medicatie ingezet om het gif en de daarmee veroorzaakte schade onder controle te krijgen. Na ongeveer 2 weken waren alle symptomen en de pijn verdwenen.
Pages: 1 2