Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Link plaatsen?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hoihoi

Wil eigenlijk graag met jullie een link delen, namelijk ARKive
Dit is een soort van database waar vrijwel alle diersoorten op staan met informatie, foto's en video's.
Rechtsboven kun je de zoekfunctie gebruiken.
Weet niet of en waar ik het mag delen, dus maar even hier geplaatst.

Groetjes Yoni
Je mag een link delen in jou topic
leuke link en grappig dat ze bij elk dier een animatie hebben gemaakt.
Leuke web-site..!!
Als je op het tabje explore ARKive gaat staan, kun je dieren zoeken op verschillende manieren, bijvoorbeeld op basis van welk gebied ze komen. Bij de groene leguaan staan onder andere 6 filmpjes.