Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Populatieonderzoek Amerikaanse krokodil, Jamaica
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ten behoeve van het populatieonderzoek Amerikaanse krokodil (Crocodylus acutus) hebben we te Manatee Bay, Jamaica de nesten van deze krokodillen gemonitord en bij uitkomst van de eieren de pasgeborenen gevangen. Een niet geheel risicovrije klus daar de jongen gelijk hun moeder roepen en deze haar kroost wil beschermen. En mama wordt boos! De juveniele dieren werden meegenomen naar het door ons opgezette beach camp te Manatee Bay alwaar ze gedocumenteerd werden. Onder andere hebben we datum, tijdstip, plaats van herkomst genoteerd. Daarnaast werden de dieren gemeten, gewogen en gemerkt. Het merken gebeurt door een cijfercombinatie van rugstekels weg te knippen wat overigens geheel pijnloos is. Hierna werden de dieren weer teruggebracht naar de plaats waar ze zijn weggehaald. De moeder haalt vervolgens haar kroost op om deze in de bek naar een veilige plaats te brengen. Dit ondrerzoek verschaft onder andere informatie over de stand van de populatie, de aanwas en uitval van jongen als prooidier. De weggeclipte stekels worden gebruikt voor DNA onderzoek.

Ook zijn er volwassen krokodillen gevangen welke nog niet geregistreerd en gemerkt waren. Deze zijn voorzien van PIT tag chip en eveneens gecodeert door middel van het weghalen van diverse rugstekels. Ook zijn er twee volwas dieren voorzien van een sateliet tracking systeem. Dit stelt ons in staat de dieren via de sateliet en internet te volgen. Hierdoor verkrijgen we inzicht in het verspreidingsgebied van deze dieren.

[Image: DSC_2256.jpg] Nummer JA 223 hangt aan een touwtje en een veerrunster voor gewicht registratie. Voor de geinteresseerden:
SVL: 13.8
Tail: 14.5
Weight 67 gram
Geslacht: vrouw

Geslacht bepalen.
[Image: DSC_2257.jpg]

Wegknippen cijfercombinatie rugstekels.
[Image: DSC_2258.jpg]

Een wat groter exemplaar die tot op heden nog nooit gevangen was. Deze is dus ook door de registratiemolen gegaan.
[Image: DSC_2264.jpg]
hoeveel dieren worden er bij dit onderzoek genummerd/gecodeerd? en op jaarbasis?
Het hele jaar door worden steeksproefgewijs dieren gemonitord, maar alleen begin juni komen de eieren uit. Op 3 stranden hebben we een nestplaats aangetroffen waarvan we twee plekken jongen hebben kunnen vangen. De derde plek is waarchijnlijk diep in de nacht uitgekomen waarna de jongen door de moeder zijn verplaatst. Van de twee nesten hebben we 11 om 13 pasgeborenen geregistreerd. De meeste juvenielen zullen als prooidier eindigen. De overgebleven dieren worden als zij qua grootte bovenaan in de voedselketen staan voorzien worden van een Pit tag. Deze tag krijgt dan als eindcijfers de cijfercombinatie van de weggeclipte stekels mee zodat dit mooi registratietechnisch aansluit.

Overigens is het monitoren van nestplaatsen een lastig verhaal omdat deze over diverse stranden verspreid liggen. Over land, langs de kuststreek is vrijwel niet te doen. De enige wijze de nesten snel te bereiken is met een bootje langs de kust. De zee is daar erg ontstuimig. Dit komt onder andere door de riffen welke voor aparte stromingen en golfslag zorgen. Ik vraag mij dan ook af of de boottocht dan ook niet het gevaarlijkste onderdeel is m.b.t. het krokodillen onderzoek aldaar.
leuk om te lezen en het wegknippen van een aantal rugstekels is een erg handige optie om dieren te identificeren, had er nog niet eerder van gehoord.