Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Terrarium bouwen
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dag Yves, 


inderdaad al lang niet meer op het forum geweest. Een schema heb ik inderdaad niet gemaakt. De meest gedetailleerde uitleg is hier terug te vinden.  Jammer genoeg ga ik de leguaan en terrarium moeten weg doen. Ga hem in de juiste rubriek aanbieden.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13