Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Nieuwe roze landleguaan gedefinieerd te Galapagos
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ondanks alle biologisch wetenschappelijke aandacht welke aan de Galápagos is geschonken blijk deze nog niet klaar te zijn met het aanbieden van evolutieve nieuwigheden. Toen Darwin Galápagos bezocht (september 1835), nam hij zowel marine iguana's (Amblyrhynchus) en land iguana's (Conolophus) waar maar ontdekte geen roze zwartgestreepte landleguaan (ook wel rosada genaamd, dit 'betekenend ``pink' in het Spaans). Deze soort bleef onontdekt tot 1986. Echter is nu bewezen dat er wezenlijke genetische isolatie bestaat tussen de rosada en de gele vormen en dat de roze vorm een basale bestaande taxonomisch erkende Galápagos landleguanen basis heeft. De Rosada waarvan de huidige distributie een raadsel is, is een relict (uit vroeger tijden voorkomend) geslacht waarvan oorsprong terug voert naar een periode toen een aantal van de huidige eilanden zich nog niet hadden gevormd. Tot dusver, is deze soort het enige bewijsmateriaal van een in de oudheid plaatsgevonden diversificatie van de Glápagos landleguaan en documenteert één van het oudste gebeurtenissen van divergentie ( een verschil in ontwikkeling vanuit gemeenschappelijke voorouders) die ooit in Galápagos werden geregistreerd. Conservatie is noodzakelijk om deze geïdentificeerde vorm met uitsterven te behoeden.

[Image: galapagos-islands-mapa.gif]

Sinds het pionierswerk van Darwin in de Galágos archipel zijn zijn bevindingen een belangrijk wetenschappelijke basis voor evolutieve biologen. Deze eilandengroep welke, momenteel bestaat uit ongeveer 12 vulkanische eilanden en meer dan 100 kleine eilanden, bevindt zich geografisch gezien op de evenaar, ongeveer 1.000 kilometers ten westen van de Zuid-Amerikaanse kust. De vulkanische oorsprong van de Galápagos heeft ervoor gezorgd dat deze een gastheer is van unieke flora en fauna welke in de loop van miljoenen jaren in geografische isolatie hebben geëvolueerd. Er bevindt zich een verscheidenheid van endemische species met unieke en gevarieerde ecologische en morfologische, gedragsaanpassingen. De landleguanen zijn onder de voorkomende species één van de meest spectaculaire soorten van de Galápagos eilanden. Zij leefden eens weid verbreid in de gebieden van de Galápagos archipel. Momenteel zijn vele factoren de oorzaak van hun bedreigde status.Twee Galápagos landleguanen worden momenteel erkend: Conolophus pallidus en Conolophus subcristatus. De eerstgenoemde komt slechts op Santa Fe voor, terwijl C. subcristatus op Fernandina, Isabela, Santa Cruz, Plein Sur, Seymour Norte (een overgeplaatste bevolking), en Baltra voorkomt. Charles Darwin bezocht Galápagos in 1835. Tijdens 5 weken van zijn verblijf in de archipel, onderzocht hij echter niet de Volcan Wolf (de meest noordelijke vulkaan in Isabela). Hij maakte melding van zowel marine als landleguanen maar ontdekte geen aparte landleguaan vorm welke slechts voorkomt op die vulkaan. Opmerkelijk is dat deze roze zwart gebandeerde leguaan niet geregistreerd werd ondanks de vele wetenschappers welke dit specifieke gebied de afgelopen eeuw hebben bezocht en onderzocht. Deze landleguaan kreeg geen aandacht totdat bij toeval in 1986 Galápagos National Park rangers deze soort waarnamen. De rosadavorm wordt gekenmerkt door een aparte fenotype (verschijningsvorm). Deze kan duidelijk worden onderscheiden van de in hetzelfde gebied voorkomende gele vorm (C. subcristatus) door haar duidelijke morfologische en kleur karaktyeristieken..
[Image: pink_iguana.preview.jpg]
Foto eigendom van wetenschapper Gabrielle Gentile

Voorgaande genetische studies suggereren dat de splitsing tussen de land en marine iguana mogelijk 10.5 miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden. De archipel moet er in die tijd volledig anders hebben uitgezien en de huidige eilanden structuur bestond destijds nog niet. Studies suggereren dat de diversificatie van landleguanen plaatsvond tijdens het Pleistocene tijdperk.

[Image: leguaan_198183e.jpg]
foto NRC
De morfologische verschillen tussen de rosada en gele landleguaan wijzen op differentiatie. Naast hun kleurpatroon en onafhankelijk van hun geslacht kunnen de onderzochte roze landleguaan onderscheiden worden door vlakke dorsale kopschubben en de prominent aanwezige dikvette nek voorzien van kleine kegelschubben. De roze landleguaan kent ook aan ander patroon van communicatie (head bobbing). Van meer dan 150 landleguanen, verspreid over de archipel werden bloedsamples afgenomen. Vijftien dieren daarvan betroffen Rosada's. Deze roze exemplaren bleken in een op DNA gebaseerde stamboom helemaal los te staan van beide soorten gele leguanen.

[Image: pink.jpg]
Foto A en D betreft de Gele land leguaan, B en C de Rosada, Roze landleguaan

Een behoudsprogramma zal voor de Rosada worden opgesteld waarbij het risico van uitsterven in kaart zal worden gebracht en geëvalueerd Aan de hand van de huidige gegevens zal de soort aan de IUCN - Red List worden toegevoegd als zijnde "Critical Endangered".
[Image: _45348807_pink_iguana_pa416.jpg]
foto BBC

Bron: An overlooked pink species of land iguana in the Galápagos
Gabriele Gentilea,1, Anna Fabiania, Cruz Marquezb, Howard L. Snellc, Heidi M. Snellc, Washington Tapiad, and Valerio Sbordonia[/youtube][/url][/i]
Ongelooflijk...Je hebt ze echt in alle kleuren Big Grin
De barbies onder de leguanen!
Ech te vet zo entje moet heen Tongue ne la emaa lker net wld :!: