Stichting Doelgroep Groene Leguanen | Forum (Registreren is niet meer mogelijk)

Full Version: Kersvers
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Hoi Merel,

Welkom op dit forum, geweldig dat je een verwaarloosde leguaan een nieuwe kans hebt gegeven.
Ik denk dat Kermit in hele goede handen is, een biologie docente en een elctricien, dat moet voor een Kermit toch wel een goede combinatie zijn.
Ik zeg welkom op het forum Smile

Zou graag eens wat foto's van jullie draak willen zien !

grtzz namens Harrie
wilkommen 8)
Pages: 1 2