medicamenten bijsluiter, gebruik bij reptielen
#1
Enrofloxoral® Drops 10 ml (Enrofloxacin)
Diergeneesmiddel bestemd voor aquarium- en terrariumdieren.

Samenstelling
Bevat per ml: 20 mg enrofloxacin.

Beschrijving
Enrofloxacin is een chemotherapeuticum en behoort tot de groep van de fluorochinolonen met een breed antimicrobieel werkingsspectrum tegen Gram-positieve en Gram-negatieve arobe bacteriën, Mycoplasma species en ook Pseudomonas species. Enrofloxacin remt de DNA-synthese van gevoelige bacteriën door remming van enzymen (DNA-gyrasen, topo-isomerasen), die verantwoordelijk zijn voor onder meer het inkepen van dubbelstrengig DNA. Dit effect is biocide. Bij herbivoren is de orale biologische beschikbaarheid van fluorochinolonen minder (0-35%).

Indicaties
Infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor enrofloxacin.


Toedieningswijze & dosering
SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!
Uitsluitend voor orale toediening.
De dosering bedraagt 5 - 10 mg enrofloxacin per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags (= 0,25 - 0,5 ml Enrofloxoral Drops per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags).

Bijwerkingen
Bij hoge overdosering kunnen voorbijgaande storingen van het centraal zenuwstelsel optreden (onrust, excitatie, krampen, ademdepressie).

Bewaring
In de oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Verpakking
Flacon met 10 ml.

REG NL
Dit diergeneesmiddel valt onder het Besluit Uitzonderingen Registratieregime Diergeneesmiddelen 1986, Stb 228)
#2
Ivermectine Gel 10 gr
Diergeneesmiddel bestemd voor terrariumdieren en niet bedrijfsmatig gehouden kleine knaagdieren*.

Samenstelling
Bevat per gram gel: 1 mg ivermectine.

Beschrijving
Ivermectine behoort tot de groep van avermectinen, chemotherapeutica die wat betreft hun structuur overeenkomen met macrolide antibiotica. Ze zijn niet duidelijk werkzaam tegen bacteriën of schimmels. Ivermectine is zeer lipofiel en daardoor bijna onoplosbaar in water. Ivermectine interfereert met de neurotransmitters glutaminezuur en gamma-aminoboterzuur (GABA) waardoor storingen in de zenuwsignaaltransmissie optreden (opening van de chloride-ionkanalen). Dit resulteert in verlamming en uiteindelijk de dood van gevoelige parasieten. Ivermectine is werkzaam tegen maagdarmwormen, longwormen en ectoparasieten (o.m. horzellarven, bloedzuigende luizen, teken en mijten).

Indicaties
Lokale behandeling (uitwendige gehoorgang en/of kleine huidoppervlakken) van ectoparasieten bij terrariumdieren en niet bedrijfsmatig gehouden kleine knaagdieren.


Contra-indicaties
Schildpadden kunnen overgevoelig reageren op ivermectine.
Noot Dr. Marja Kik, de datum 05-05-2010: Ivermectine is NIET te gebruiken bij schildpadden daar zij aan dit middel zullen overlijden.

Toedieningswijze & dosering
Uitsluitend voor lokale toediening (uitwendige gehoorgang of kleine huidoppervlakken. Dosering: kleine hoeveelheid gel in de gehoorgang of op de huid aanbrengen en voorzichtig masseren tot de gel gelijkmatig verdeeld is, indien nodig kan de behandeling herhaald worden.

Bewaring
In de oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Verpakking
Tube met 10 gram.

REG NL
Status 01.2002. Versie 01 * Dit diergeneesmiddel valt onder het Besluit Uitzonderingen Registratieregime Diergeneesmiddelen 1986, Stb 228)[/b]
#3
Inverquantel Drops 10 ml (Ivermectine)
Dierengeneesmiddel bestemd voor terrariumdieren, kooi- en voliërevogels, post- en sierduiven en niet bedrijfsmatig gehouden kleine knaagdieren*.

Samenstelling
Bevat per ml: 0,4 mg ivermectine en 20 mg praziquantel.

Beschrijving
Ivermectine behoort tot de groep van avermectine, chemotherapeutica die wat betreft hun structuur overeenkomen met macrolide antibiotica. Ze zijn niet duidelijk werkzaam tegen bacterien of schimmels. Ivermectine is zeer lipofiel en daardoor bijna oplosbaar in water. Ivermectine interfereert met de neurotransmitters glutaminezuur en gamma-aminoboterzuur (GABA) waardoor storingen in de zenuwsignaaltransmissie optreden (opening van de chloride-ionkanalen). Dit resulteert in verlamming en uiteindelijk de dood van gevoelige parasieten. Ivermectine is werkzaam tegen maagdarmwormen, longwormen en ectoparasieten (o.m. horzellarven, bloedzuigende luizen, teken en mijten).
Resistentie is aangetoond en bij enkele nematoden (o.m. Haemonchus contortus, Ostertagia cricumcinta en Trichostrngylus columbriformis). Resistentie bij gevoelige ectoparasieten is (nog) niet bekend.
Praziquantel is een vrijwel onoplosbaar isochinoline-derivaat. Praziquantel gaat een interactie aan met de legument van cestoden waardoor de calcium-ionpermeabiliteit wordt gestoord. Dit leidt tot een contractuur van somatische spieren en een ontregeling van de stofwisseling. Praziqauntel werkt cesticide bij lintwormen en larvale stadia van cestoden in de weefsels. Naast werkzaamheid tegen cestoden bestaat er ook een goede effectiviteit tegen trematoden. In de praktijk speelt resistentie geen rol.
De kombinatie van ivermectine en praziquantel heeft in vito en in vivo een potentierende anthelmintische werking.

Indicaties
Behandeling menginfecties met nematoden (rondwormen) en cestoden (lintwormen) bij terrariumdieren, kooi- en voliërevogels, post- en sierduiven en niet bedrijfsmatig gehouden kleine knaagdieren.

Contra-indicaties
Schildpadden en vinkachtige kunnen overgevoelig reageren op invermectine.

Toedieningswijze & dosering
Schudden voor gebruik. Uitsluitend voor orale toediening. De éénmalige dosering bedraagt 0,2 mg ivermectine en 10 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht (= 0,5 ml kg lichaamsgewicht).

Bewaring
In de oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven de 25°c, niet in de koelkast en niet invriezen.

Verpakking
Flacon met 10 ml.

REG NL
Status 01.2002. Versie 01* Dit dierengeneesmiddel valt onder het Besluit Uitzonderingen Registratieregime Dierengeneesmiddelen 1986, Stb 228)
#4
Toltrazuril Drops 10 ml.
Dierengeneesmiddel bestemd voor terrariumdieren*.

Samenstelling.
Bevat per ml: 25 mg toltrazuril.

Beschrijving.
Toltrazuril is een benzeenacetonitrilderivaat met een antiprotozoaire werking. Het werkingsspectrum van deze verbindingen is nog niet (volledig) opgehelderd. Wel is duidelijk dat deze verbindingen een coccidiocide effect hebben waarbij niet de drotozoiet maar wel alle overige stadia (schizogenie, gametocytogenie en vorming van zygoten) beinvloed worden. Na orale toediening wordt toltrazuril goed geresobeerd en in de lever gemetaboliseerd. Relatief hoge concentraties worden ook bereikt in de darmwand.

Indicaties.
Behandeling van coccidiose veroorzaakt door Eimeria sp bij terrariumdieren.

Toedieningswijze & dosering.
Schudden voor gebruik. Uitsluitend voor orale toediening. De dosering bedraagt 10-25 mg toltrazuril per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 dagen (=0,4- 1ml per kg lichaamsgewicht per dag).

Bewaring.
In de oorspronkelijke verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren. Niet bewaren boven de 25°c, niet in de koelkast en niet invriezen.

Verpakking.
Flacon met 10 ml.

REG NL
Status 01.2002. Versie 01* Dit dierengeneesmiddel valt onder het Besluit Uitzonderingen Registratieregime Dierengeneesmiddelen 1986, Stb 228)
#5
Sulfatrim Drops 10 ml (trimethoprim - sulfamethoxazol)
Diergeneesmiddel bestemd voor terrariumdieren.

Samenstelling
Bevat per ml: 16 mg trimethoprim en 80 mg sulfamethoxazol.

Beschrijving
SULFATRIM DROPS bevatten als werkzame bestanddelen trimethoprim en sulfamethoxazol. De combinatie van beide bestanddelen heeft in vitro een potentierende en in vivo een additionele en soms ook potentierende antibacteriële werking, omdat beide componenten in de purinesynthese ingrijpen. Door verschillen in de purinesynthese van de bacterie en de dierlijke cel is de werking van beide componenten selectief en wordt in therapeutische doseringen alleen het bacteriële purinemetabolisme beïnvloed. Het antibacteriële spectrum van de combinatie trimethoprim met sulfamethoxazol in vitro omvat vele Grampositieve en Gramnegatieve bacteriën. De ontwikkeling van bacteriële resistentie tegen de combinatie van trimethoprim met sulfadiazine kan noodzaken tot het bepalen van de gevoeligheid van de oorzakelijke pathogenen.

Indicaties
Infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor de combinatie van trimethoprim-sulfamethoxazol bij terrariumdieren.


Toedieningswijze & dosering
Schudden voor gebruik.
Uitsluitend voor orale toediening.
De dosering bedraagt 24 tot 48 mg van de combinatie trimethoprim en sulfamethoxazol per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags (= 0,25 - 0,5 ml tweemaal daags).

Bijwerkingen
Anemie, leucopenie en thrombocytopenie.

Bewaring
In de oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Verpakking
Flacon met 10 ml.

REG NL
Dit diergeneesmiddel valt onder het Besluit Uitzonderingen Registratieregime Diergeneesmiddelen 1986, Stb 228)
#6
Toltrazuril Drops 10 ml (benzeenacetonitrilderivaat)
Diergeneesmiddel bestemd voor terrariumdieren.

Samenstelling
Bevat per ml: 25 mg toltrazuril.

Beschrijving
Toltrazuril is een benzeenacetonitrilderivaat met een antiprotozoaire werking. Het werkingsspectrum van deze verbindingen is nog niet (volledig) opgehelderd. Wel is duidelijk dat deze verbindingen een coccidiocide effect hebben waarbij niet de trofozoiet maar wel alle overige stadia (schizogenie, gametocytogenie en vorming van zygoten) beïnvloed worden. Na orale toediening wordt toltrazuril goed geresorbeerd en in de lever gemetaboliseerd. Relatief hoge concentraties worden bereikt in het bloed, de lever en de nieren. Langdurig werkzame concentraties worden ook bereikt in de darmwand.

Indicaties
Behandeling van coccidiose veroorzaakt door Eimeria sp bij terrariumdieren.


Toedieningswijze & dosering
Schudden voor gebruik. Uitsluitend voor orale toediening. De dosering bedraagt 10-25 mg toltrazuril per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 dagen (= 0,4 - 1 ml per kg lichaamsgewicht per dag).

Bewaring
In de oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Verpakking
Flacon met 10 ml.

REG NL
Dit diergeneesmiddel valt onder het Besluit Uitzonderingen Registratieregime Diergeneesmiddelen 1986, Stb 228)
#7
Cavasan® oogzalf 7,5 g (chlooramfenicol en vitamine A)
Diergeneesmiddel UDA

Samenstelling
Bevat per gram zalf: 20 mg chlooramfenicol en 15.000 I.E. vitamine A.

Beschrijving
CAVASAN® oogzalf is een homogene zalf en bevat als werkzame bestanddelen chlooramfenicol en vitamine A. Chlooramfenicol is een antibioticum met een bacteriostatische werking tegen vele grampositieve en gramnegatieve bacteriën, mycoplasmen, rickettsiën en chlamydiën. Chlooramfenicol is echter niet werkzaam tegen Pseudomonas aeruginosa. Door een goede verdeling en een groot penetratievermogen leent chlooramfenicol zich uitstekend voor de behandeling van oppervlakkige en inwendige infecties van de oogbol. Vitamine A zorgt voor instandhouding en regeneratie van het cornea-epitheel. CAVASAN® oogzalf is gemakkelijk en veilig toe te passen en kan bij kamertemperatuur uit de tube op de oogbol worden "gedruppeld".

Indicaties
Infecties van het oog veroorzaakt door voor chlooramfenicol gevoelige micro-organismen zoals voorkomend bij purulente conjunctivitis en ulcera van de cornea.


Contra-indicaties
Pseudomonas infectie.

Veiligheidsmaatregelen
In verband met mogelijke onherstelbare effecten op het hematopoetisch systeem en mogelijke sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Toedieningswijze & dosering
Uitsluitend bestemd voor uitwendige toepassing op het oog bij honden en katten. Minimaal vier maal per dag een kleine hoeveelheid van de zalf aanbrengen in de conjunctivaalzak, tot volledige genezing is bereikt.

Bewaring
Niet boven 25º en niet invriezen. Aangebroken tube direct gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verpakking
Tube (met canule) 7,5 gram.

REG NL
REG NL 4006
#8
duidelijke taal, :roll: zeker omdat toch nog veel mensen geen bijsluiter lezen Wink Wink
Tessoro  en Bimbo (iguana iguana rhinolopha)
een hond, Philos (X border collie / friese stabij)
http://drakieonline.haaralbums.nl/
#9
Clindacutin® Zalf 20 g (clindamycine)
Wordt gebruikt bij terrariumdieren

Samenstelling
Bevat per gram 10 mg clindamycine (als clindamycinehydrochloride).

Beschrijving
Clindamycine, een antibioticum uit de groep van de lincomycines, remt de bacteriële eiwitsynthese. Het aangrijpingspunt bevindt zich in de 50 S-subunit. Clindamycine veroorzaakt een irreversibele verandering van de eiwitvormende subcellulaire elementen op ribosomaal niveau. Clindamycine vertoont in vitro activiteit tegen voornamelijk gram-positieve bacteriën en anaerobe micro-organismen. Clindamycine is speciaal werkzaam tegen aerobe grampositieve coccen zoals Staphylococcus aureus (penicillinase- en niet-penicillinase vormende stammen), Staphylococcus epidermis en Streptococcen (m.u.v. Str. faecalis). De consistentie van de zalf verhindert het vastkleven van een gaasje aan wonden.

Indicaties
Behandeling van oppervlakkige geonfecteerde wonden bij honden veroorzaakt door voor clindamycine gevoelige bacteriën (met name Staphylococcus spp. en Streptococcus spp.) ; Tussenteeneczeem veroorzaakt door Staphylococcus intermedius.


Contra-indicaties
-overgevoeligheid voor 1 van de bestanddelen -dracht.

Veiligheidsmaatregelen
In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huid- contact vermeden te worden ; draag daartoe handschoenen.

Toedieningswijze & dosering
Uitsluitend bestemd voor locale huidbehandeling bij honden. 3 tot 4 maal daags voorzichtig een dunne laag op de te behandelen huiddelen aanbrengen tot verbetering optreedt en genezing is bereikt. De maximale behandelingsduur bij oppervlakkige, geïnfecteerde wonden is maximaal 7 dagen en bij tussenteeneczeem 14 dagen. Indien er binnen 3-4 dagen na het begin van de behandeling geen verbetering optreedt dient de behandeling te worden gestopt.

Waarschuwingen
-oplikken van de zalf dient voorkomen te worden -dit product is uitsluitend geschikt voor de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen -niet toedienen aan drachtige dieren

Bijwerkingen
Diarree.

Bewaring
Bij kamertemperatuur (15-25° C) en buiten het bereik van kinderen bewaren. Houdbaarheid aangebroken verpakking: 30 dagen (bij kamertemperatuur).

Verpakking
Injector met 10 g. Tube met 20 g en 60 g

REG NL
REG NL 8043
#10
Flagyl ([metronidazol)/b]
Wordt gebruikt bij terrariumdieren

[b]Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Flagyl 250, tabletten 250 mg bevatten 250 mg metronidazol. Flagyl 500, tabletten 500 mg bevatten 500 mg metronidazol. Flagyl, ovula 500 mg bevatten 500 mg metronidazol. Flagyl, infusievloeistof 500 mg/100 ml bevat 500 mg/100 ml metronidazol. Flagyl, suspensie 200 mg/5 ml bevat metronidazolbenzoaat, overeenkomend met 40 mg/ml metronidazol.

Farmaceutische vorm
Tablet, suspensie, zetpil, ovule en infusievloeistof.

Klinische gegevens
Therapeutische indicaties

Urethritis en vaginitis veroorzaakt door Trichomonas vaginalis. Urethritis en vaginitis veroorzaakt door Gardnerella vaginalis. Giardiasis. Amoebiasis: Metronidazol heeft zowel een weefsel- als een contactamoebicide werking. Het verdient aanbeveling tegelijk met of na metronidazol een ander contactamoebicide geneesmiddel toe te dienen. Bij leverabcessen dient de behandeling met metronidazol tevens te worden voorafgegaan door een emetinekuur. Bij suppuratieve leveramoebiasis dienen de abcessen vanzelfsprekend te worden geaspireerd. Anaerobe infecties: Behandeling van ernstige infecties veroorzaakt door voor metronidazol gevoelige anaerobe micro-organismen, op geleide van gevoeligheidsonderzoek, waarbij het infuus van 1500 mg/300 ml primair is geïndiceerd als profylacticum bij colonchirurgie. Bij infecties door clostridiën dient de behandeling steeds gecombineerd te worden met penicilline. Preventie van post-operatieve infecties veroorzaakt door voor metronidazol gevoelige anaerobe micro-organismen, met name Bacteroides spp. en anaerobe streptokokken.

Dosering en wijze van toediening
Volgens voorschrift dierenarts

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
De werking van anticoagulantia van het coumarinetype kan worden versterkt. Metronidazol kan de plasmaspiegels van lithium verhogen wat kan leiden tot nefrotoxische reacties. Psychotische reacties zijn gemeld bij patiënten die gelijktijdig metronidazol en disulfiram gebruikten (zie ook 'Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik'). Wanneer een infuus van 1500 mg/300 ml wordt toegediend, bestaat de mogelijkheid dat interferentie optreedt van metronidazol met de Jendrassik-reactie (diazoreactie op bilirubine). Bij deze toedieningsvorm kan metronidazol ook met de SGOT-bepaling interfereren, waardoor te lage waarden kunnen worden gevonden. De antimicrobiële werkzaamheid van metronidazol kan verminderen door gelijktijdige toediening van fenobarbital of fenytoïne, waarschijnlijk door een sterker metronidazolmetabolisme. Een aanpassing van de dosis metronidazol kan noodzakelijk zijn. Cimetidine kan het metabolisme van metronidazol verminderen waardoor een versterking van de dosis gerelateerde bijwerkingen door metronidazol kan optreden.

Farmacodynamische eigenschappen
Metronidazol is een chemotherapeuticum. - Spectrum. Protozoön: Trichomonas, Giardia, Entamoeba. Bacteriën: het spectrum bevat uitsluitend anaeroben.

Flagyl is werkzaam tegen Gardnerella vaginalis, waarbij de 2-hydroxymetaboliet het meest bijdraagt aan de werkzaamheid (MRC van de hydroxymetaboliet is gemiddeld 2 µg/ml). Flagyl is niet werkzaam tegen Candida albicans en Schistosoma mansoni. De Lactobacillus acidophilus (Döderlein-bacil) wordt niet aangetast.

Resistentie.
richomonas vaginalis heeft geen toename van resistentie vertoond, ondanks toepassing op grote schaal gedurende meer dan 10 jaar. Over resistentie bij bacteriën is nog weinig informatie beschikbaar. Na 10 passages van Clostridia in aanwezigheid van metronidazol werd geen selectie gezien van resistente varianten. Er was geen resistentie-ontwikkeling bij Bacteroides fragilis na 20 passages in aanwezigheid van metronidazol. De door sommige auteurs gevonden resistente anaerobe kokken zouden niet obligaat anaeroob zijn, maar CO2-afhankelijk.

Combinatie met andere antimicrobiële farmaca.
Er is geen antagonisme met andere antimicrobiële middelen waargenomen.

Farmacodynamische eigenschappen
Metronidazol is een chemotherapeuticum. - Spectrum. Protozoën: Trichomonas, Giardia, Entamoeba. Bacteriën: het spectrum bevat uitsluitend anaeroben.
--------------------------------------------------------------------------------

Protozoën Bacteriën

1-10 µg/ml 0,1-1 µg/ml 1-10 µg/ml

Trichomonas Cl. novyi Cl. perfringens
vaginalis Cl. septicum Cl. histolyticum
Giardia lamblia Cl. tetani B. fragilis
Entamoeba Cl. botulinum Veillonella gazogenes
histolytica F. fusiforme Streptococcus
Ristella


--------------------------------------------------------------------------------
Flagyl is werkzaam tegen Gardnerella vaginalis, waarbij de 2-hydroxymetaboliet het meest bijdraagt aan de werkzaamheid (MRC van de hydroxymetaboliet is gemiddeld 2 µg/ml). Flagyl is niet werkzaam tegen Candida albicans en Schistosoma mansoni. De Lactobacillus acidophilus (Döderlein-bacil) wordt niet aangetast.

Resistentie.
Trichomonas vaginalis heeft geen toename van resistentie vertoond, ondanks toepassing op grote schaal gedurende meer dan 10 jaar. Over resistentie bij bacteriën is nog weinig informatie beschikbaar. Na 10 passages van Clostridia in aanwezigheid van metronidazol werd geen selectie gezien van resistente varianten. Er was geen resistentie-ontwikkeling bij Bacteroides fragilis na 20 passages in aanwezigheid van metronidazol. De door sommige auteurs gevonden resistente anaerobe kokken zouden niet obligaat anaeroob zijn, maar CO2-afhankelijk.

Combinatie met andere antimicrobiële farmaca.
Er is geen antagonisme met andere antimicrobiële middelen waargenomen.

Farmacokinetische eigenschappen
Absorptie. Suspensie: Metronidazolbenzoaat wordt niet opgenomen. Na splitsing in het maagdarmkanaal komt metronidazol vrij. De relatieve beschikbaarheid hiervan is ca. 80% ten opzichte van de orale tabletten.

Houdbaarheid
Flagyl 250, tabletten: 4 jaar. Flagyl 500, tabletten: 4 jaar. Flagyl, ovula 500 mg: 4 jaar. Flagyl, suspensie: 3 jaar. Flagyl, infusievloeistof 500 mg/100 ml: 3 jaar in glazen flacon en 2 jaar in plastic (PVC) zak (Minibag). Flagyl, infusievloeistof 1500 mg/300 ml: 2 jaar in plastic (PVC) zak (Maxibag).

Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag
Alle Flagylproducten met uitzondering van de suspensie kunnen bij kamertemperatuur (15-25°C) worden bewaard. De suspensie moet op een koele (8-15°C) plaats in het donker bewaard worden. De uiterste gebruiksdatum is vermeld op de buitenverpakking en de primaire verpakking na de aanduiding 'Niet te gebruiken na' of na 'EXP'. Buiten bereik van kinderen houden.

Aard en inhoud van de verpakking
Flagyl 250, tabletten 250 mg zijn verpakt in PVC\Al strips, doos met 20 stuks + EAV. Flagyl 500, tabletten 500 mg, in strips, doos met 20 stuks + EAV. Flagyl, ovula 500 mg, in strips, doos met 10 stuks. Flagyl, infusievloeistof 500 mg/100 ml is verpakt in een glazen flacon á 100 ml of in een plastic (PVC) zak á 100 ml of 300 ml. Flagyl, suspensie 200 mg/5 ml is verpakt in een flacon van 125 ml.

Gebruiksaanwijzing/verwerkingsinstructie
Flagyl suspensie schudden voor gebruik.

RVG-nummer
RVG 00237 (tabletten 250 mg)
RVG 09014 (tabletten 500 mg)
RVG 00238 (ovula 500 mg)
RVG 07710 (infusievloeistof 500 mg/100 ml)
RVG 10322 (suspensie 200 mg/5 ml)


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)