Belangrijke informatie Besluit houders van dieren per 1 juli 2014
#1
-- Oorspronkelijke bericht --------
Onderwerp: Belangrijke informatie Besluit houders van dieren per 1 juli
2014
Datum: 2014-10-13 13:27
Afzender: DR-Loket <DRHetLNV-Loket@hetlnvloket.nl>
Ontvanger:Geachte heer/mevrouw,

Op 1 juli 2014 is het Besluit houders van dieren (onderdeel van de Wet
dieren) in werking getreden. Wij willen u vragen om de informatie in
deze e-mail te delen met uw doelgroep, leden of belanghebbenden. Wij
willen u daarvoor alvast bedanken.

In deze e-mail leest u per onderwerp waar u op ons klantportaal
(mijn.rvo.nl) meer informatie vindt en waar mensen met vragen terecht
kunnen.

BEDRIJFSMATIG HUISDIEREN HOUDEN
Voor bedrijfsmatig verkopen, afleveren, opvangen en fokken van
huisdieren gelden regels voor onder andere huisvesting, dierenwelzijn en
vakbekwaamheid van de houder. Het gaat daarbij om zoogdieren, vissen,
vogels, reptielen en amfibieën die als huisdier gehouden kunnen worden.

De houder registreert de locatie van waaruit deze activiteiten worden
uitgeoefend bij RVO.nl. Dit moet vóórdat de activiteiten starten.
Houders die voor 1 juli 2014 al bedrijfsmatig huisdieren hielden en niet
onder het Honden- en kattenbesluit vielen, hebben tot 1 november 2014 om
de locatie te registreren. Organisatoren van tentoonstellingen, beurzen
of markten waar bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren plaatsvinden,
registeren het evenement twee weken vooraf. Dit moet ook vanaf 1
november 2014.
Registeren kan op ons klantportaal:
https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden [1]. Hier is ook
meer informatie te vinden over onder andere indicaties voor
bedrijfsmatigheid, het bewijs van vakbekwaamheid en welke
overgangstermijnen hiervoor gelden.

Voor wie? Voor bijvoorbeeld dierenwinkels en dierenspeciaalzaken,
tuincentra, groothandels, fokkers, dierenpensions, asielen en
opvangcentra en organisatoren van beurzen, markten en tentoonstellingen.

Tot 1 juli 2014 stonden een deel van deze regels in het Honden- en
kattenbesluit dat alleen over honden en katten ging.

SCHEIDEN VAN DIEREN
Dieren mogen niet te jong bij het ouderdier worden weggehaald omdat dit
hun gezondheid en welzijn kan schaden. Voor honden, katten, konijnen,
papegaaiachtigen, varkens en een aantal soorten apen zijn minimum
leeftijden vastgesteld voor het scheiden. Bij deze diersoorten speelt de
leeftijd van scheiden een belangrijke rol voor hun welzijn. Een
overzicht van de vastgestelde leeftijden staat op
https://mijn.rvo.nl/welzijnseisen-voor-dieren [2].

REGELS VOOR FOKKEN, OOK VOOR HOBBYHOUDERS
Bij het fokken met huisdieren is het belangrijk dat de manier waarop dit
gebeurt niet schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van de
ouderdieren en de jongen. Dit geldt zowel voor hobbyhouders als voor
bedrijfsmatige houders van huisdieren. Alle voorwaarden zijn te vinden
op https://mijn.rvo.nl/welzijnseisen-voor-dieren [2].

POSITIEFLIJST HUISDIEREN
Niet alle dieren zijn geschikt om als huisdier te houden. Dat komt
bijvoorbeeld omdat ze beschermd zijn, ziektes kunnen overdragen of
gevaarlijk zijn. Er komt een lijst waarop zoogdieren staan die als
huisdier gehouden mogen worden. Deze lijst heet de positieflijst en gaat
voor iedereen gelden. Meer informatie staat op
https://mijn.rvo.nl/huisdieren [3]

MEER INFORMATIE
Op mijn.rvo.nl vindt u meer informatie over andere regels die in het
Besluit houders van dieren staan. Kies voor het onderwerp Dieren en
verfijn de resultaten met het filter Huisdieren. Kies daarna voor de
pagina met de informatie die u zoekt.

Heeft u daarna nog vragen, neem dan telefonisch contact met ons op: 088
042 42 42 (lokaal tarief). U krijgt een keuzemenu. Kies voor:

* Optie 1: Heeft u vragen over agrarisch ondernemen, natuur en
visserij (voormalig DR-Loket), kies 1.
* Optie 3: Voor vragen over dierregistraties, dierenwelzijn of
dierziekten, kies 3.
* Daarna optie 2: Voor vragen over dierenwelzijn en dierziekten, kies
2.

Met vriendelijke groet,

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien
u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the
risks inherent in the electronic transmission of messages.Links:
------
[1] https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden
[2] https://mijn.rvo.nl/welzijnseisen-voor-dieren
[3] https://mijn.rvo.nl/huisdieren
Tessoro  en Bimbo (iguana iguana rhinolopha)
een hond, Philos (X border collie / friese stabij)
http://drakieonline.haaralbums.nl/
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)